Ώρες λειτουργίας:

 

Δευτέρα ως Πέμπτη 10:00-13:00 και 18:00-21:30

 

Τετάρτη 10:00-14:00

 

Παρασκευή 11:00-17:00