Πιστοποίηση ειδικών γνώσεων

εμβρυομητρικής ιατρικής


1995

Πιστοποιητικό D E G U M ικανότητας για "υπερηχητική διαγνωστική στον τομέα γυναικολογίας και μαιευτικής"
(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charite` του Βερολίνο Γερμανίας Prof. Dr. med. Bollmann)

 1997

Πιστοποιητικό D E G U M ικανότητας για "υπερηχητική διαγνωστική DOPPLER στον τομέα γυναικολογίας και μαιευτικής"
( Prof. Dr. med. Rempen  /Vetter)

 1999

Βεβαίωση Ειδικότητας "στην ικανότητας για υπερηχητική διαγνωστική DOPPLER εμβρυικών αγγείων."
Ιατρικού Συλλόγου Βρανδεμβούργου2000

Πιστοποιημένος Ιατρός εμβρυομητρικής ιατρικής και Μαστού  του "Προγεννητικού Κέντρου" Frankfurt/Oder Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite` του Βερολίνο Γερμανίας από το 20032000

Πιστοποιητικό FMF Γερμανίας "ικανότητας για υπερηχητική διαγνωστική Αυχενικής διαφάνειας στα αρχικά στάδια της κύησης"
( Prof. Dr. med. Nicolaides)2001

Πιστοποιητικό D E G U M ικανότητας για "Υπερηχοκαρδιογράφημα εμβρύου"
( Prof. Dr. med. Choui / Gembruch)2003

Πιστοποιητικό D E G U M + FMF Γερμανίας ικανότητας για "υπερηχητική διαγνωστική Αυχενικής διαφάνειας στα αρχικά στάδια της κύησης"
( Prof. Dr. med. Osmer)2004

Άδεια εκτέλεσες υπερήχων στα όργανα της ειδικότητας μαιευτήρας γυναικολόγος

Υπουργείου Υγείας Αθήνα2007

Πιστοποιητικό ικανότητας "έλεγχος 11-13 εβδ. κύησης" FMF  Αγγλίας .
( Prof. Dr. med. Nicolaides)2022

Πιστοποιητικό ικανότητας " FMF  Αγγλίας .
Prof. Dr. med. Nicolaides)