Πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης που αφορά την έγκαιρη διάγνωση & θεραπεία παθήσεων μαστού.