Πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης που αφορά την έγκαιρη διάγνωση & θεραπεία παθήσεων μαστού.
06. April 2021
Το πρόγραμμα Μαστού δημιουργήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας στα πλαίσια των διευρυμένων παροχών του Activegyn. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν το διαγνωστικό κέντρο «Υγεία Ιατρική Απεικόνιση», η κλινική ΥΓΕΙΑ και ομάδα εξειδικευμένων ιατρών η οποία μπορεί να δώσει λύση σε ό,τι αφορά την υγεία του μαστού.